O blogu

Czym jest Sztuka Cicha?


Ano pojęcie to jest złożone, związane z moją percepcją rzeczywistości.
Słowo 'sztuka' rozumiane jest bardzo szeroko; posiada wiele definicji, z którymi nie zawsze się zgadzam.
Filozof - Charles Batteux - wprowadził w epoce Oświecenia termin "sztuk pięknych", czyli malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki, wymowy, poezji, tańca oraz teatru.  Natomiast na początku wieku XIX, sztuka staje się pojęciem ściślej związanym z twórczością, oryginalnością oraz indywidualizmem. Mimo że pogląd ten jest klasyczny, najbardziej oddaje moje ustosunkowanie do pojęcia sztuki. Taką właśnie ją widzę.
Epitet 'cicha' natomiast, odnosi się do samego procesu tworzenia. Jest swoistym oksymoronem, metaforą. Nawet kiedy tworzeniu towarzyszą muzyka czy myśli, wciąż uważam to za ciszę. Bo jest to moment tylko dla mnie. Jestem w tym sama. Me, myself and I.
Dla zobrazowania przywołam cytat z jednej z książek autorstwa Małgorzaty Musierowicz: "Cisza pomaga człowiekowi ujrzeć siebie samego - od środka". Myślę, że niewielu ludzi potrafi być w ciszy i trwać w niej, nie każdy człowiek potrafi być sam. Ale proces twórczy ciszy wymaga, by powstało coś dobrego, coś doskonale niedoskonałego. Indianie Północnoamerykańscy wierzą, że wszystko, co tworzymy, powinno mieć choć jedną skazę - czy to zrobioną przypadkiem, czy umyślnie - bo dzięki temu jest naturalna. A naturalność jest bardzo niedoceniana w dzisiejszym świecie...

Sztuka Cicha by CattyKat © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka